دسته بندی : فولاد و آهن    |    کد خبر : 5865
یکشنبه 07 شهريور 1400

گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش شرکت در مدت ۵ ماهه اول امسال با رشد ۱۴۷ درصدی همراه شده است.

میزان فروش شرکت فولاد مبارکه در مرداد ماه امسال برابر با ۸۹,۴۰۲,۶۲۲ میلیون ریال بوده است که بخش عمده آن از فروش محصولات گرم به میزان ۲۳۶ هزارتن و به ارزش ۴۶,۴۰۲,۹۴۹ میلیون ریال حاصل شده و بعد از آن محصولات سرد بیشترین میزان فروش را داشته است.

با نگاهی بر عملکرد فروش شرکت فولاد مبارکه در ۴ ماهه اول امسال می بینیم که رقم حاصل از فروش محصولات این شرکت برابر با ۴۵۰,۸۶۵,۹۶۲ میلیون ریال بوده است و بیشترین میزان فروش صورت گرفته نیز همچون مرداد ماه از فروش محصولات گرم بدست آمده است. (یک میلیون و ۳۶۵ هزارتن محصول گرم به ارزش ۲۳۷,۱۶۷,۱۷۹ میلیون ریال)

در مجموع می‌توان گفت: شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای مرداد ماه امسال فروشی برابر با ۵۴۰,۲۶۸,۵۸۴ میلیون ریال داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که عدد ۲۱۸,۴۴۳,۱۰۹ میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد فروش ۱۴۷درصدی فروش همراه شده است.

گفتنی است شرکت فولاد مبارکه در ۵ ماهه اول امسال توانسته است محصولات زیر را تولید کند:

محصولات گرم: یک میلیون و ۶۰۱ هزارتن

محصولات سرد: ۶۱۳ هزار تن

محصولات پوشش دار: ۱۲۹ هزار تن

سایر محصولات: ۶۹۲ هزارتن


  • برچسب ها