دسته بندی : معدن و صنایع معدنی    |    کد خبر : 6388
دوشنبه 02 آبان 1401

مصوبه هیات وزیران در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ابلاغ شد.

به گزارش فولاد خبر به نقل از دنیای معدن، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، آذر ماه سال آینده اعلام شد که از سال ۱۴۰۱، صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شود.

بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور (بند ت تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱) صادرات محصولات صنایع معدنی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه خام را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

آذر ماه سال گذشته اعلام شد: تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه خواهد شد و در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسید.

حال این مهم به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ در متن این ابلاغیه آمده است:

«طی جلسه  ۲۰ مهر ۱۴۰۱ هیات وزیران، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی، در نامه شماره  ۱۳۳۲۹۱ توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

هیئت وزیران در جلسه۲۰ مهر ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری،   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی:

ماده ۱- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- مواد خام: ماده‌ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.

- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می‌شود.

۳- مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده‌اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می‌روند.

۴- محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی که به عنوان ماده‌اولیه با کالای واسطه‌ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

ماده ۳- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵  شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد.»