دسته بندی : فولاد و آهن    |    کد خبر : 6364
سه شنبه 27 مهر 1400

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. مصرف ظاهری فولاد میانی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۴ درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی کاهش ۱۶ درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش ۸ درصدی داشته است.

به گزارش فولاد خبر و بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد، در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۲۴ درصد کاهش به ۹ میلیون و ۵۰۲ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۵ میلیون و ۴۱۲ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۴ میلیون و ۹۰ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش ۲۶ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۲۱ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف مقاطع تخت فولادی منفی ۱۶ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل هم فولادی منفی ۱۶ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار تن بوده که ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار تن سهم ورق سرد و ۷۰۲ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم کاهش ۱۹ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش ۴ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار کاهش ۲ درصدی داشته است.

در ۶ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۰۷ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۱۸ درصد کاهش به ۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی نیز با کاهش ۸ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با کاهش ۸ درصدی به ۱۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تن رسیده است.


  • برچسب ها