به گزارش فولادخبر، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.
 
بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۶,۰۱۱(بیست و شش هزار و یازده تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۵۳۷(بیست و شش هزار و پانصد و سی و هفت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۹,۸۳۱(بیست و نه هزار و هشتصد و سی و یک تومان) و قیمت فروش یورو ۳۰,۴۳۳(سی هزار و چهارصد و سی و سه تومان) است.