در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل بورس با رشد ۳۶ هزار و ۴۹۷ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد رسید. 

شاخص هم وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۳۱ واحدی در سطح ۴۲۴ هزار و ۸۲۵ واحدی ایستاد. 

 

 

همچنین شاخص کل فرابورس ۳۹۶ واحد بالا آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۳۰۱ واحد قرار گرفت.