دسته بندی : اقتصادی    |    کد خبر : 6099
پنجشنبه 08 مهر 1400

گزارشی از میزان تولید و فروش شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان رشد فروش شرکت در ۶ ماهه اول امسال ۱۴۱ درصد به ثبت رسیده است.

افت ۴۴ درصدی صادرات فولاد تا پایان تیرماه - معدن ۲۴

 
 
 
 
  

به گزارش میزان فروش شرکت فولاد مبارکه در شهریور امسال برابر با ۱۲۰,۵۷۸,۷۶۸ میلیون ریال بوده است که بخش عمده آن از فروش محصولات گرم بدست آمده است. همچنین در این ماه میزان تولید محصولات گرم ۳۲۳ هزارتن، محصولات سرد ۱۳۰ هزارتن، محصولات پوشش‌دار ۲۸ هزارتن و سایر محصولات نیز ۷۸ هزارتن بوده است.

در ۵ ماهه اول امسال نیز شرکت فولاد مبارکه فروشی به میزان ۵۴۰,۲۶۸,۵۸۱ میلیون ریال داشته است که بازهم بالاترین سهم فروش برای محصولات گرم بوده است. به گونه ای که از فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول گرم درآمدی برابر با ۲۸۳,۵۷۰,۱۲۷ میلیون ریال داشته است.

در مجموع شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای شهریور امسال فروشی بالغ بر ۶۶۰,۸۴۷,۳۴۹ میلیون ریال داشته است که در مقایسه با عدد ثبت شده به میزان ۲۷۳,۵۴۴,۲۶۰ میلیون ریال با رشد فروش ۱۴۱ درصدی همراه شده است.

گفتنی است شرکت فولاد مبارکه در ۶ ماهه اول امسال توانسته است محصولات زیر را تولید کند:

محصولات گرم: یک میلیون و ۹۲۹ هزارتن

محصولات سرد: ۷۴۳ هزار تن

ورق پوشش دار: ۱۵۷ هزارتن

سایر محصولات: ۷۷۰ هزارتن

در مجموع میتوان گفت که شرکت فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ به میزان ۳ میلیون و ۵۹۰ هزارتن محصول تولید کرده است.

   
 
فروش فولاد مبارکه ۱۴۱ درصد رشد کرد
 
فروش فولاد مبارکه ۱۴۱ درصد رشد کرددنیای معدن -گزارشی از میزان تولید و فروش شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان رشد فروش شرکت در ۶ ماهه اول امسال ۱۴۱ درصد به ثبت رسیده است.
  

به گزارش دنیای معدن، میزان فروش شرکت فولاد مبارکه در شهریور امسال برابر با ۱۲۰,۵۷۸,۷۶۸ میلیون ریال بوده است که بخش عمده آن از فروش محصولات گرم بدست آمده است. همچنین در این ماه میزان تولید محصولات گرم ۳۲۳ هزارتن، محصولات سرد ۱۳۰ هزارتن، محصولات پوشش‌دار ۲۸ هزارتن و سایر محصولات نیز ۷۸ هزارتن بوده است.

در ۵ ماهه اول امسال نیز شرکت فولاد مبارکه فروشی به میزان ۵۴۰,۲۶۸,۵۸۱ میلیون ریال داشته است که بازهم بالاترین سهم فروش برای محصولات گرم بوده است. به گونه ای که از فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول گرم درآمدی برابر با ۲۸۳,۵۷۰,۱۲۷ میلیون ریال داشته است.

در مجموع شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای شهریور امسال فروشی بالغ بر ۶۶۰,۸۴۷,۳۴۹ میلیون ریال داشته است که در مقایسه با عدد ثبت شده به میزان ۲۷۳,۵۴۴,۲۶۰ میلیون ریال با رشد فروش ۱۴۱ درصدی همراه شده است.

گفتنی است شرکت فولاد مبارکه در ۶ ماهه اول امسال توانسته است محصولات زیر را تولید کند:

محصولات گرم: یک میلیون و ۹۲۹ هزارتن

محصولات سرد: ۷۴۳ هزار تن

ورق پوشش دار: ۱۵۷ هزارتن

سایر محصولات: ۷۷۰ هزارتن

در مجموع میتوان گفت که شرکت فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ به میزان ۳ میلیون و ۵۹۰ هزارتن محصول تولید کرده است.