دسته بندی : اقتصادی    |    کد خبر : 5874
چهارشنبه 10 شهريور 1400

گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه اول امسال با رشد ۱۸۷ درصدی همراه شده است.

 میزان فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب در مرداد ماه امسال به میزان ۱۴,۹۱۵,۰۴۵ میلیون ریال بوده است که بخش عمده آن از فروش ۸۱ هزار و ۳۶۲ تن اسلب به ارزش ۱۳,۲۶۰,۱۷۰ میلیون ریال حاصل شده و مابقی از فروش ۱۹ هزار و ۵۲ تن سایر محصولات بدست آمده است.

با نگاهی بر میزان فروش شرکت فولاد هرمزگان در ۴ ماهه اول امسال می بینیم که رقم حاصل شده در این مدت برابر با ۷۰,۲۵۸,۸۰۴ میلیون ریال بوده است که بازهم بخش عمده ای از آن حاصل فروش ۴۷۳ هزار و ۲۱۵ تن اسلب بدست آمده است.

در مجموع می توان گفت شرکت فولاد هرمزگان جنوب از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه امسال فروشی برابر با ۸۵,۱۷۳,۸۴۹ میلیون ریال داشته است که این عدد در مقایسه با فروش حاصل شده در مدت مشابه سال قبل که ۲۹,۶۷۵,۷۸۷ میلیون ریال بوده با رشد ۱۸۷ درصدی همراه شده است.

گفتنی است شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ۵ ماهه اول امسال توانسته است ۴۹۹ هزار و ۶۵۸ تن اسلب و ۳۰ هزار و ۳۱۴ تن سایر محصولات را به تولید برساند.