دسته بندی : فولاد و آهن    |    کد خبر : 5859
شنبه 06 شهريور 1400

گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد خراسان با نماد فخاس برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد که بر اساس آن میزان فروش شرکت در ۵ ماهه اول امسال با رشد ۱۱۸ درصدی همراه شده است.

میزان فروش فولاد خراسان در مرداد ماه امسال برابر با ۵,۷۲۱,۴۵۷ میلیون ریال بوده است که از این میزان سهم بازار داخلی ۵,۳۴۱,۰۰۵ میلیون ریال و سهم بازار صادراتی ۳۸۰,۴۵۲ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

با نگاهی بر عملکرد فروش این مجتمع در ۴ ماهه اول امسال می‌بینیم که میزان فروش ثبت شده برابر با ۴۰,۶۸۹,۹۹۶میلیون ریال بوده است که از این مقدار فروش بخش عمده آن از بازار داخلی حاصل شده است. به این صورت که ۲۶,۰۴۱,۳۳۷ میلیون ریال از فروش در بازار داخلی و ۱۴,۶۴۸,۶۵۹ میلیون ریال نیز از صادرات بدست آمده است.

در مجموع می‌توان گفت: مجمتع فولاد خراسان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای مردادماه امسال فروشی برابر با ۴۶,۴۱۱,۴۵۳ میلیون ریال داشته است که در مقایسه با میزان فروش به ثبت رسیده در مدت مشابه سال قبل به مقدار ۲۱,۳۰۰,۵۶۲ میلیون ریال با رشد فروش ۱۱۸ درصدی همراه گشته است.

مجمتع فولاد خراسان در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ محصولات زیر را تولید کرده است:

گندله: ۶۵۱ هزار و ۴۱۱ تن

آهن اسفنجی و بریکت: ۵۰۳ هزار و ۳۶ تن

شمش داخلی: ۱۳۵ هزار و ۴۴۸ تن

محصولات سبک ساختمانی: ۲۴۲ هزار و ۴۴۲ تن