دسته بندی : اقتصادی    |    کد خبر : 5858
شنبه 06 شهريور 1400

گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد خوزستان برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش شرکت در ۵ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸۹ درصدی فروش همراه شده است.

میزان فروش شرکت فولاد خوزستان در مرداد ماه امسال برابر با ۲۹,۶۰۲,۱۵۱ میلیون ریال بوده است که از این میزان سهم بازار داخلی ۱۲,۱۵۳,۶۴۹ میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز ۱۷,۴۴۸,۵۰۲ میلیون ریال بوده است.

با نگاهی بر میزان فروش شرکت در مدت ۴ ماهه امسال می‌بینیم که رقم ثبت شده حاصل از فروش برابر با ۱۴۸,۶۷۸,۹۳۴ میلیون ریال بوده است که از این میزان سهم فروش در بازار صادراتی بیشتر از بازار داخلی بوده؛ به این صورت که ۹۶,۸۷۳,۸۶۳ میلیون ریال از صادرات درآمد حاصل شده و ۵۱,۸۰۵,۰۷۱ میلیون ریال نیز از فروش محصولات در بازار داخلی درآمد کسب شده است.

در مجموع می‌توان گفت: شرکت فولاد خوزستان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای مردادماه فروشی برابر با ۱۷۸,۲۸۱,۰۸۵ میلیون ریال داشته است که در مقایسه با درآمد ثبت شده در مدت مشابه سال قبل به میزان ۹۳,۹۸۷,۴۹۴میلیون ریال بوده، با رشد فروش ۸۹ درصدی همراه گشته است.

شرکت فولاد خوزستان در ۵ ماهه اول امسال توانسته است محصولات زیر را تولید کند:

آهن اسفنجی: یک میلیون و ۳۶۹هزار و ۸۹۸ تن

گندله: ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۵۱ تن

اسلب داخلی: ۶۶۴ هزار و ۹۷۵ تن

بیلت و بلوم داخلی: ۵۵۳ هزار و ۶۵۶ تن