دسته بندی : اقتصادی    |    کد خبر : 5550
شنبه 11 ارديبهشت 1400

در حال حاضر ذخایر درشت‌دانه ذوب‌آهن برای حدود 60 روز و ذخایر ریزدانه برای حدود 90 روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود، ذوب‌آهن به مشکل بر می‌خورد.

محمدجعفر صالحی با تاکید بر این‌که احتمال می‌رود یک ماه آینده وضعیت تامین مواد اولیه آهن‌دار در ذوب‌آهن بحرانی شود، گفت: در حال حاضر ذخایر درشت‌دانه ذوب‌آهن برای حدود 60 روز و ذخایر ریزدانه برای حدود 90 روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود، ذوب‌آهن به مشکل بر می‌خورد.